Raising the Standard

Raising the Standard

2015 wordt het jaar van de lancering van de nieuwe Investors in People Standaard. Een jaartje later zullen we het geheel ook in België officieel kunnen lanceren.Toen IIP in het begin van de jaren negentig in Groot-Brittannië werd gelanceerd zag de wereld er nog helemaal anders uit. Daarom was er nood aan een fundamentele heropfrissing van het framework. Deze is gebaseerd op die principes die op vandaag leiden tot performante organisaties: inspirerend leiderschap, koesteren van waarden en medewerkers ondersteunen in het leveren van een optimale dienstverlening aan de klanten. Via deze officiële website van Investors in People België willen we een stand van zaken geven en alvast een tipje van de sluier lichten. Naarmate de tijd vordert en in de U.K. de eerste testfases uitgerold worden, zullen er mogelijks nog kleinere bijsturingen gebeuren. Via deze pagina houden we iedereen op de hoogte.

Vandaag is Investors in People het keurmerk van een excellente business. Met het nieuwe framework zullen bedrijven en organisaties kunnen aantonen tot de allerbesten te behoren.

High Performance

De vernieuwde indicatoren zijn gegroepeerd rond drie principes

1. Leading: IIP gaat op zoek naar leiders die zin geven aan het werk. Ze doen dit door een beleving van waarden aan te moedigen gekoppeld aan een aangepast gedrag om zo tot resultaat te komen.

2. Supporting: medewerkers ondersteunen is een sleutelelement van de nieuwe aanpak.

3. Improving: IIP-organisaties verbinden zich er toe continue verbetering na te streven. “Morgen beter dan vandaag” is het motto.

Wat blijft?

• IIP blijft een Standaard voor goed people management gebaseerd op goede praktijken. De focus ligt op leiderschap, engagement en ontwikkeling.

• Standaard, brons, zilver en goud blijven niveaus van accreditatie.

• 74 % van de bewijzen zijn gemigreerd naar het nieuwe framework.

Wat is nieuw?

• Alle indicatoren zijn gebaseerd op excellente goede praktijken.

• Actuele inhoud om het beste uit een moderne werkomgeving te halen.

• Een nog sterkere focus op leiderschap.

• Ondersteund door een maturiteitsmodel om na te gaan in welke mate de goede praktijken zijn ingebed in de organisatie.

Wat verandert er?

• Een vereenvoudigde structuur gebaseerd op de principes leading – supporting – improving met toegankelijker bewijzen.

• Verdwijnen van dubbele zaken.

• Plan, do, review is een onderstroom en domineert niet langer de indicatoren die nu thematisch gegroepeerd zijn.

Maturiteitsmodel

Nieuw is het werken met maturiteitsniveaus. Hierdoor zal een organisatie kunnen aantonen in welke mate gedrag, goede praktijken processen leiden tot duurzame resultaten.

Er worden vier niveaus gedefinieerd
1. Essential.
2. Established.
3. Advanced.
4. High performing.