Performatie- of maturiteitsmodel

Nieuw in de Investors in People-methodologie is het werken met maturiteits- of performantieniveaus. Hierdoor zal een organisatie kunnen aantonen in welke mate gedrag, goede praktijken en processen leiden tot duurzame resultaten. Elk niveau toont gradueel aan in welke mate die drie elementen leiden tot duurzaamheid.

Er worden vier niveaus gedefinieerd: