Leiderschap

Alle internationale studies tonen aan dat succes vandaag de dag afhangt van de manier en de intensiteit waarmee organisaties hun medewerkers ontwikkelen, coachen en motiveren. Dat is de echte sleutel tot succes. Het is evident geworden dat goede medewerkers (lees medewerkers die competent, betrokken en gemotiveerd zijn) leiden tot goede business.
Hiervoor heb je uiteraard leidinggevenden nodig met op hun beurt de juiste competenties en vaardigheden. Google identificeerde de volgende top acht skills voor managers om hun business vooruit te helpen. Opvallend is dat de technische vaardigheden niet bovenaan staan, maar de rij sluiten.

1. Wees een goede coach.
2. Empower het team en doe niet aan micromanagement.
3. Toon interesse voor het succes van je team en het persoonlijke welzijn van de medewerkers.
4. Wees geen “watje”: productiviteit en resultaatgerichtheid is belangrijk.
5. Communiceer met en luister naar je team.
6. Help medewerkers in hun loopbaanontwikkeling.
7. Zorg voor een heldere visie en strategie.
8. Heb de juiste technische vaardigheden om je team te adviseren.