Laatste Nieuws

Brand to the Future - International employer branding event - 2017-10-20
Brand to the Future - International employer branding event

Bedrijven en non-profitorganisaties staan voor dezelfde gigantische uitdagingen. Hoe verleidt en houdt u het juiste talent? Hoe wordt en blijft u een aantrekkelijke werkgever? Cruciale vragen waarop én HR én marketing én de bedrijfsleider – uw hele bedrijf of organisatie – het antwoord moeten bieden. Het allereerste Brand to the Future-congres is een goed begin om ook morgen succesvol te zijn. Brand to the Future richt zich tot CEO’s, HR-verantwoordelijken, marketeers, leidinggevenden bij non-profitorganisaties… kortom, iedereen die mee het imago, de aantrekkingskracht en de toekomst van zijn organisatie bepaalt. Alle info op www.amelior.be of via info@iipbelgium.be.

ISS Facility Services (projecten Stad Gent) is Zilveren IIP-organisatie - 2017-10-19
ISS Facility Services (projecten Stad Gent) is Zilveren IIP-organisatie

ISS Facility Services (voor de projecten bij Stad Gent), reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP-organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, naast de vele uitdagingen die het als schoonmaakbedrijf moet zien in te vullen, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. ISS Facility Services vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.

Atalian (projecten Stad Gent) is Zilveren IIP-organisatie - 2017-10-12
Atalian (projecten Stad Gent) is Zilveren IIP-organisatie

Atalian (voor de projecten bij Stad Gent), reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, naast de vele uitdagingen die het als schoonmaakbedrijf moet zien in te vullen, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. Atalian vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.

Stad Kortrijk is voortaan een Zilveren IIP-organisatie - 2017-09-30
Stad Kortrijk is voortaan een Zilveren IIP-organisatie

Stad Kortrijk, reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, naast de vele uitdagingen die het als lokaal bestuur moet zien in te vullen en waarbij dienstevrlening ten opzichte van de burger centraal staat, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. Stad Kortrijk vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.

Woonzorgnetwerk Huize Zonnelied is Zilveren IIP'er - 2017-05-02
Woonzorgnetwerk Huize Zonnelied is Zilveren IIP'er

Woonzorgnetwerk Huize Zonnelied in Ieper, reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, in zorglandschap voortdurend in beweging en staand voor heel wat uitdagingen, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. Huize Zonnelied vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.

Op zoek naar het ideale samenwerkingsmodel tussen HR, lijnverantwoordelijken en topmanagement - 2017-04-25
Op zoek naar het ideale samenwerkingsmodel tussen HR, lijnverantwoordelijken en topmanagement

Op http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=3&sc=171&a=627&tc=1 een aanrader. Artikel van de hand van IIP Specialist John Hendriks.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen viert Zilveren label - 2017-04-21
Bond Moyson Oost-Vlaanderen viert Zilveren label

Bond Moyson Oost-Vlaanderen, reeds jarenlang werkend volgens de principes van Investors in People, behaalde bij het recentste assessment het "Established" niveau en mag zich daardoor voor de komende drie jaar een Zilveren IIP organisatie noemen. Het bewijst dat de organisatie, in een sterk veranderend zorglandschap, het belang van de medewerker niet uit het oog verliest en blijvend investeert in het welzijn van het personeel. BM Oost-Vlaanderen vindt een mooi evenwicht in het bereiken van de organisatiedoelen enerzijds en het zorg dragen voor de medewerkers anderzijds. Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers blijven sleutelpunten in de goeie werking van de organisatie.

Revalidatiecentrum Pulderbos behaalt IIP certificaat - 2017-03-22
Revalidatiecentrum Pulderbos behaalt IIP certificaat

Revalidatiecentrum Pulderbos heeft als taak de zorg op zich te nemen voor kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of respiratoir probleem. Het zijn kinderen die een intensieve revalidatie nodig hebben die niet in een acuut ziekenhuis gegeven kan worden. In het Revalidatiecentrum kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke intensieve revalidatie. Het Revalidatiecentrum bestaat uit een epilepsiecentrum-neurologische afdeling en een respiratoire afdeling. Kinderen en jongeren kunnen in het Revalidatiecentrum residentieel of enkel overdag verblijven. Na een verbetertraject dat eind 2014 een aanvang nam, mag Pulderbos zich vanaf nu een Investor in People noemen. De organisatie bekomt hiermee de erkenning van een intensief inzetten op competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zorg voor de patiënt en zijn omgeving begint immers met een goede zorg voor de eigen medewerker ! ! !

Office de la Naissance et de l'Enfance opnieuw IIP-organisatie - 2017-02-19
Office de la Naissance et de l'Enfance opnieuw IIP-organisatie

ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin heeft voor de derde maal op rij het prestigieuze IIP-label behaald. Daarmee toont de organisatie aan op een bewonderenswaardige wijze aandacht te hebben voor haar medewerkers. Binnen een cultuur van verandering wordt gewerkt aan het bereiken van de doelstellingen waarbij de aspecten competentie, betrokkenheid en motivatie van leidinggevenden en medewerkers steeds een belangrijke rol spelen.

Gymfederatie Vlaanderen behaalt IIP-label - 2017-01-25
Gymfederatie Vlaanderen behaalt IIP-label

Gymnastiekfederatie Vlaanderen behaalt als eerste sportfederatie in Vlaanderen en België het prestigieuze Investors in People-label. Gymnastiekfederatie Vlaanderen promoot de gymsport en begeleidt en ondersteunt de clubs zodat recreanten, competitiegymnasten en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.?De federatie stelt het welzijn en de ontwikkeling van de clubs en hun leden, de vrijwilligers en medewerkers centraal. Ze streeft hierbij naar samenwerking, kwaliteit en een optimaal resultaat. Gymnastiekfederatie Vlaanderen is met meer dan 100 000 leden de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen. Een veertigtal personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de meer dan tweehonderdtachtig clubs, het aanbod voor de recreatie- en de competitiegymnast en de begeleiding van de topsportgymnasten.

Carglass Belux wordt Gouden Investor in People - 2016-12-04
Carglass Belux wordt Gouden Investor in People

Carglass Belux heeft de Gouden Investors in People erkenning behaald. Het bewijst daarmee wereldwijd tot de leidende organisaties te behoren op vlak van organisatieontwikkeling en duurzaam personeelbeleid. Door zich te laten auditen tegenover Generation VI van het internationale keurmerk IIP, toont Carglass Belux aan steeds te willen verbeteren om samen met de medewerkers haar ambities waar te maken.

IIP BE en IIP NL richten IIP BENELUX op - 2016-10-18
IIP BE en IIP NL richten IIP BENELUX op

Vanuit een permanent streven naar een grotere bekendheid van het keurmerk Investors in People, hebben IIP België en IIP Nederland een intentieverklaring ondertekend om onder de nieuwe merknaam IIP Benelux, nauw met elkaar te gaan samenwerken. Beide nationale instanties blijven uiteraard het unieke aanspreekpunt in de eigen regio maar slaan daarnaast ook de handen in elkaar om alle geïnteresseerden nog beter te gaan bedienen en verder op weg te helpen naar de verdere professionalisering van hun beleid en strategie, gekoppeld aan een excellente omgang met medewerkers. De unieke grensoverschrijdende samenwerking biedt voor gecertificeerde organisaties én organisaties die met dit internationale model voor organisatieontwikkeling en people management willen gaan werken heel wat voordelen: grotere naambekendheid; betere employer branding; nog meer specialisten die voor u klaarstaan; nog meer expertise en een grensoverschrijdende kennisdeling. Organisaties die toetreden tot het groeiende internationale netwerk van Investors in People kunnen hierdoor nog meer uitstraling geven aan dit kwaliteitskeurmerk en zien hun inspanningen tot ver over de eigen landsgrenzen gewaardeerd.

BPost Mailcenter Aalst behaalt IIP-certificatie - 2016-08-31
BPost Mailcenter Aalst behaalt IIP-certificatie

Het Mailcenter van BPost in Aalst is vandaag de trotse eigenaar geworden van het prestigieuze IIP-label. Een mooie prestatie van leidinggevenden en medewerkers.

INVEST IN PEOPLE - NOT IN VIOLENCE - 2016-06-29
INVEST IN PEOPLE - NOT IN VIOLENCE

In gedachten en met onze morele steun bij onze collega's van IIP Turkije.

OCMW Wervik eerste Belgische OCMW met IIP label - 2016-05-04
OCMW Wervik eerste Belgische OCMW met IIP label

Het OCMW van Wervik heeft als eerste Belgisch OCMW het prestigieuze Investors in People label behaald. Daarmee ziet het zich beloond voor de geleverde inspanningen op vlak van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. Een dikke proficiat aan de 356 medewerkers.

Internationale netwerkbijeenkomst 2016 - 2016-04-27
Internationale netwerkbijeenkomst 2016

Tussen 20 en 22 april had in Abu Dhabi de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het internationale IIP Netwerk. Het werd een boeiende bijeenkomst waarin Generation VI een prominente plaats innam.

Partena Ziekenfonds & Partners behaalt Generation VI certificatie - 2016-03-31
Partena Ziekenfonds & Partners behaalt Generation VI certificatie

Als eerste Belgische organisatie heeft Partena Ziekenfonds & Partners het Investors in People certificaat behaald volgens de nieuwe versie van de Standaard, Generation VI genaamd. Met de drie business units (ziekenfonds, gezinszorg en dienstencheques) toonde de organisatie, reeds jarenlang werkend met het IIP-model, aan te voldoen aan de nieuwe indicatoren en thema's. Een prestatie die felicitaties verdient naar alle leidinggevenden en medewerkers toe.

INVEST IN PEOPLE - NOT IN VIOLENCE - 2016-03-22
INVEST IN PEOPLE - NOT IN VIOLENCE

IIP Belgium & IIP International thinking on victims. Invest in people; not in violence

Amelior verlengt zilveren erkenning - 2016-02-24
Amelior verlengt zilveren erkenning

Amelior, de moederorganisatie van IIP België heeft na een meerdaagse audit de verlenging van het zilveren IIP-certificaat bekomen. Als licentiehouder werd de opdracht uitgevoerd door Jasper van Maren uit Nederland en dit in opdracht van IIP International.

Groep Zorg Heilige Familie verlengt IIP-erkenning - 2016-02-16
Groep Zorg Heilige Familie verlengt IIP-erkenning

De Groep Zorg Heilige Familie heeft met groot succes de IIP-erkenning verlengd. Alle organisaties die deel uitmaken van de Groep konden aantonen op een excellente manier bezig te zijn met bereiken van duurzaam resultaat en hoge performantie door en met de medewerkers. Gefeliciteerd aan alle leidinggevenden en medewerkers van PZ Heilige Familie, De Korbeel en De Patio. Felicitaties eveneens naar De Bolster en naar de vier WZC's Sint-Jozef, Rustenhove, Sint-Carolus en De Pottelberg.

Attentia Kinderbijslagfonds eerste Belgische Gouden IIP-organisatie - 2016-02-03
Attentia Kinderbijslagfonds eerste Belgische Gouden IIP-organisatie

Attentia Kinderbijslagfonds kreeg het gouden IIP certificaat overhandigd. Op de foto Pascal Engels van IIP België en Freddy Bassens van Attentia.

IIP ontmoet Vlaamse onderwijswereld - 2015-12-16
IIP ontmoet Vlaamse onderwijswereld

In een eerste informele bijeenkomst met een aantal algemene directies uit de Vlaamse onderwijswereld werd gepolst naar de toepasbaarheid van Generation VI, de nieuwste versie van de Investors in People-standaard. In een boeiende ronde tafel werd van gedachten gewisseld en werd nagegaan wat de meerwaarde van het model is binnen de Vlaamse en Brusselse scholen.

Sofico hernieuwt IIP-erkenning - 2015-12-09
Sofico hernieuwt IIP-erkenning

Sofico ontwikkelt software voor leasing, financiering, fleet- & mobiliteitsmanagement. De organisatie met hoofdzetel in Gent, werkt reeds meerdere jaren met Investors in People en heeft nu succesvol het herassessment ondergaan. Daardoor blijven ze ook de komende drie jaar een erkende IIP-organisatie waarmee ze aantonen toonaangevend te zijn in de omgang met hun medewerkers.

Attentia Kinderbijslagfonds eerste Belgische Gouden IIP-organisatie - 2015-11-25
Attentia Kinderbijslagfonds eerste Belgische Gouden IIP-organisatie

Het Kinderbijslagfonds van Attentia behaalde als eerste Belgische organisatie het Gouden IIP label. Een unieke prestatie waarmee deze business unit van de Attentia Groep toetreedt tot een uitgelezen kransje van internationale organisaties die het hoogste niveau van het Investors in People Framework bereikt hebben. Een unieke prestatie waarvoor alle medewerkers een grote proficiat verdienen.

Belgische IIP Specialists steunen Parijs - 2015-11-16
Belgische IIP Specialists steunen Parijs

Belgische IIP Specialists voeren in opdracht van IIP International diverse opdrachten uit in Frankrijk in het algemeen en in Parijs in het bijzonder. Vandaag zijn wij solidair met hen en steunen wij hen in deze moeilijke momenten.

Attentia Preventie & Bescherming behaalt IIP-label - 2015-11-05
Attentia Preventie & Bescherming behaalt IIP-label

Als zesde business unit van de Attentia Groep, heeft de externe dienst het Investors in People-certificaat behaald. Daarmee toont het aan op een mensgerichte manier met medewerkers om te gaan. Attentia P&B stelt alles in het werk om van haar medewerkers competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers te maken die zo bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. IIP België verwelkomt Attentia P&B in de groeiende groep erkende Belgische IIP-organisaties.

Stad Tielt start IIP-traject - 2015-10-06
Stad Tielt start IIP-traject

Stad Tielt is gestart met het Investors in People-traject. Op de personeelsvergadering van 6 oktober werd de start gegeven van dit boeiend traject.

Overhandiging IIP-certificaat aan RVA - 2015-09-23
Overhandiging IIP-certificaat aan RVA

Tijdens een druk bijgewoonde feedbackmeeting kregen Dhr. Carlens en Mevr. Deconinck, resp. Administrateur-Generaal en Adjunct-Administrateur-Generaal, het IIP-certificaat overhandigd door Pascal Engels, Managing Director van IIP België.

Hager Modulec België is bronzen IIP'er - 2015-07-17
Hager Modulec België is bronzen IIP'er

Hager Modulec Belgium, onderdeel van de Hager Group hernieuwde zopas haar bronzen IIP-certificaat. Hager is een leverancier van electrische installatiesystemen voor huishoudelijke en tertiaire toepassingen.

RVA behaalt IIP-certificaat - 2015-07-16
RVA behaalt IIP-certificaat

Als eerste federale overheidsorganisatie in België behaalt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het IIP-certificaat. Een welverdiende erkenning na heel wat geleverde inspanningen. Zo toont de RVA aan dat moderne overheidsinstellingen op een correcte manier bezig zijn met personeelsbeleid en people management.

Etivoet werkt met IIP - 2015-07-14
Etivoet werkt met IIP

Etivoet, drukkerij van zelfklevende etiketten in Deinze is gestart met een IIP-traject. Dit innovatieve familiebedrijf wel hiermee aantonen verdere stappen te zetten op vlak van modern personeelsbeleid.

AG Real Estate behaalt IIP certificaat - 2015-06-11
AG Real Estate behaalt IIP certificaat

AG Real Estate, immobiliënbeheerder met zetel in Brussel is het nieuwe lid van de Belgische Investors in People-familie. De organisatie behaalde in juni 2015 het felbegeerde certificaat. John Hendriks en Patricia N'Kita waren de Assessoren van dienst.

Publiganda verlengt IIP-erkenning - 2015-05-13
Publiganda verlengt IIP-erkenning

Publiganda is een organisatie die in opdracht van haar klanten standen bouwt op nationale en internationale beurzen. De dienstverlening van Publiganda helpt exposanten hun beursdeelname succesvoller te maken. Reeds voor de derde maal (na 2009 en 2012) werd deze Gents organisatie door IIP België erkend als Investor in People.

Internationaal IIP Netwerk - 2015-04-27
Internationaal IIP Netwerk

De voorbije dagen verzamelden de licentiehouders uit maar liefst zestien verschillende landen (Verenigd Koninkrijk, Schotland, Ierland, Verenigde Arabische Emiraten, Bulgarije, Turkije, Filipijnen, België, Nederland, Nieuw-Zeeland, Bermuda, Finland, Zuid-Afrika, Hongarije, Oostenrijk en Griekenland) in Budapest voor de jaarlijkse conferentie. Grootste agendapunt was de meeting met UKCES over Generation VI, de nieuwe versie van de IIP Standaard. Hierop komen we de komende weken zeker en vast in detail terug.

JTI Benelux behaalt IIP-erkenning - 2015-04-10
JTI Benelux behaalt IIP-erkenning

De Benelux-afdeling van Japan Tobacco International heeft het prestigieuze IIP-label behaald. Assessor John Hendriks kon tijdens zijn bezoeken vaststellen dat de organisatie beantwoordt aan alle criteria van het keurmerk voor strategisch personeelsbeleid

Vrijwilligers integreren in goed people management - 2015-03-27
Vrijwilligers integreren in goed people management

Vandaag de dag werken méér en méér not-for-profit organisaties met vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers was in Vlaanderen nog nooit zo hoog. Organisaties die vrijwilligers willen aantrekken en behouden, moeten méér dan ooit nadenken over de wijze waarop zij hun vrijwilligerswerking vorm willen geven. Vrijwilligerswerk moet dan ook kwalitatief en aantrekkelijk gemaakt worden. Hoe u dit doet, leert u tijdens de Amelior studienamiddag “Vernieuwend werken met vrijwilligers”.

Artega verlengt IIP-erkenning - 2015-03-20
Artega verlengt IIP-erkenning

Dienstenchequebedrijf Artega uit Gent heeft met succes en reeds voor de derde maal het IIP-certificaat behaald. Het familiebedrijf is een prachtig voorbeeld van een mens-gerichte organisatie met heel veel aandacht voor diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

8 maart: Internationale Vrouwendag - 2015-03-06
8 maart: Internationale Vrouwendag

Check de websie van IIP: www.investorsinpeople.co.uk.

Griffith Laboratories behaalt IIP-certificaat - 2015-02-25
Griffith Laboratories behaalt IIP-certificaat

Griffith Laboratories in Herentals mag zich vanaf heden de trotse bezitter van het Investors in People-certificaat noemen. Tijdens een driedaags assessment werden door de vertegenwoordiger van IIP België tal van positieve verhalen gehoord die een certificatie meer dan verdiend maken.

IIPBelgië op Trefpunt Zorg - 2015-02-16
IIPBelgië op Trefpunt Zorg

Op donderdag 12.02.2015 nam IIP België deel aan het speednetwork event van Trefpunt Zorg. Naast een algemene inleiding over IIP door Pascal Engels, bracht Olivier Peene van Groep Zorg Heilige Familie er een praktijkgetuigenis.

Nieuw filmpje over IIP - 2015-02-13
Nieuw filmpje over IIP

Enkele praktijkgetuigenissen over de voordelen van het werken met IIP. Getuigenissen van onder andere Carglass, Groep Zorg Heilige Familie, AZ Groeninge en Temco-Euroclean. Bekijk hier de getuigenissen.

Foyer Anderlechtois viert IIP certificering - 2015-02-05
Foyer Anderlechtois viert IIP certificering

Tijdens de Nieuwjaarslunch werd het IIP-certificaat overhandigd aan de Dhr. Lahousse, Algemeen Directeur. De overhandiging gebeurde in aanwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur (links) en de Burgemeester van Anderlecht (rechts).

Investors in People en Corporate Social Responsibility - 2015-02-05
Investors in People en Corporate Social Responsibility

Tijdens het door de Europese Commissie georganiseerde congres over CSR werd Investors in People gevraagd deel te nemen aan het debat en haar kijk op het verhaal te geven. Via deze link vindt u de openingsbijdrage aan het panelgesprek dat handelde over de thema's opleiding en leiderschap.

IIP op European Multistakeholder Forum on CSR - 2015-01-26
IIP op European Multistakeholder Forum on CSR

Op 3 en 4 februari heeft in de gebouwen van de Europese Commissie een tweedaagse conferentie plaats rond Corporate Social responsibilty. In een parallelle sessie op 03/02 vanaf 10.30 uur neemt IIP, vertegenwoordigd door Pascal Engels van IIP België deel aan een discussie getiteld "CSR and education - preparing the future executive leadership". Andere panelleden komen van ESADE Business School, Cambrigde Institute for Sustainability Leadership, Heineken, Acre Resources and L'Oréal.

Cofinimmo verlengt Zilveren IIP certificaat - 2015-01-23
Cofinimmo verlengt Zilveren IIP certificaat

Cofinimmo, vastgoedbeheerder en genoteerd in de BEL20 heeft met succes haar Zilveren IIP-certificaat verlengd. Naast de 39 standaardbewijzen werden maar liefst 113 bijkomende bewijzen uit het Framework behaald. Een mooie prestatie waarmee een Gouden erkenning bij een volgend assessment wel heel dichtbij komt. Een mooie prestatie van alle medewerkers en leidinggevenden van deze organisatie dia al sinds 2006 met IIP werkt en daar nog dagelijks de voordelen van ontdekt.

Kwaliteitslabels & certificaten - 2015-01-17
Kwaliteitslabels & certificaten

Op 31 maart 2015 lanceert Mediaplanet de cross mediale campagne “Kwaliteitslabels & Certificaten”. De campagne bestaat enerzijds uit een printdossier dat verspreid wordt bij De Standaard, anderzijds wordt op diezelfde dag ook een campagnewebsite gelanceerd specifiek over deze thematiek. Doel van de campagne? Kwaliteitslabels en certificaten zijn gemakkelijke tools om als consument of onderneming een bewuste keuze te maken. Toch zien we dat er vaak een gebrek aan kennis is over voor wat zo’n label staat en wat de voordelen juist zijn. In de campagne wordt op een neutrale, informerende en activerende manier awareness gecreëerd over de meerwaarde van producten en diensten met een label of certificaat. Voor partners die actief zijn binnen dit domein is er advertentie- en redactionele ruimte voorzien. Zo willen we deze partners de kans geven om binnen een relevante context hun diensten aan de juiste doelgroep te communiceren. Leden van Investors In People krijgen bij participatie bovendien een korting van 10%. Indien er interesse is voor de campagne of er rijzen vragen omtrent een eventuele samenwerking, aarzel dan niet om contact op te nemen. Business developer: Nina Welvaert - E-mail: wouter.ollevier@mediaplanet.be - Telefoonnummer: 0032 (0)23 25 66 54

Nieuwe info over IIP - 2015-01-16
Nieuwe info over IIP

Lees nu de artikels over de actuele stand van zaken met betrekking tot Investors in People op www.amelior.be

Gelukkig Nieuwjaar ! ! ! - 2014-12-27
Gelukkig Nieuwjaar ! ! !

De medewerkers van IIP België wensen u allen een gelukkig 2015. Mag het jaar er één zijn van investeringen in mensen.

Ryhove verlengt IIP-certificaat - 2014-12-03
Ryhove verlengt IIP-certificaat

Ryhove met vestigingen in Gent en Merelbeke heeft met succes het certificaat voor een nieuwe periode van drie jaar verlengd. Zowel leidinggevenden als doelgroepmedewerkers konden heel wat voorbeelden geven als positief bewijs op de 39 meetpunten van de IIP Standaard. Met deze prestatie blijft Ryhove als voorbeeld gelden voor de sector.

Geodis Wilson België behaalt IIP-certificering - 2014-12-03
Geodis Wilson België behaalt IIP-certificering

De Groep Geodis gaat op dit moment wereldwijd voor IIP-certificatie. Zonet werd de Belgische vestiging geassesst en vond Assessor John Hendriks voldoende bewijzen om aan IIP International een positief advies uit te brengen. De komende maanden zulle diverse Belgische Assessoren IIP International ondersteunen in het uitvoeren van audits in Frankrijk.

AZ Sint-Maarten haalt IIP-certificaat - 2014-11-15
AZ Sint-Maarten haalt IIP-certificaat

IIP België mag opnieuw een algemeen ziekenhuis verwelkomen in de IIP-familie. AZ Sint-Maarten met twee campussen in Mechelen en één in Duffel behaalde zonet het felbegeerde IIP-certificaat. De assessor vond meer dan voldoende bewijzen die aangeven dat het ziekenhuis zich inzet voor competente, gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Belgisch IIP Netwerk ontdekt nieuw framework - 2014-11-06
Belgisch IIP Netwerk ontdekt nieuw framework

Op donderdag 06.11 had een netwerk-meeting plaats in aanwezigheid van de UKCES Director Theresa McDermott. Naast de uitwisseling van heel wat nieuwe ideeën kregen de aanwezigen inprimeur ook de nieuwe versie van het framework te zien.

IIP op Creativity World Forum - 2014-11-05
IIP op Creativity World Forum

Theresa McDermott is een van de sprekers op deze conferentie in Kortrijk.

ISS Facility Services (branch Gent) verlengt IIP-erkenning - 2014-10-28
ISS Facility Services (branch Gent) verlengt IIP-erkenning

ISS Facility Services (branch Gent) heeft haar IIP-erkenning verlengt voor de periode oktober 2014 – oktober 2017. Op het herassessment konden alle medewerkers en leidinggevenden heel wat voorbeelden van goede praktijken geven op alle 39 bewijzen van de Standaard. Iedereen was positief over de mens-gerichte aanpak van werken.

Temco-Euroclean (branch Gent) verlengt IIP-erkenning - 2014-10-16
Temco-Euroclean (branch Gent) verlengt IIP-erkenning

Na een eerste erkenning als IIP-organisatie eind 2011 doorstond Temco-Euroclean met succes de hercertificatieaudit voor haar activiteiten uitgevoerd bij Stad Gent. Op alle bewijzen en indicatoren van de Standaard werden tal van positieve voorbeelden aangehaald waardoor een verderzetting van de erkenning zonder het minste probleem kan gebeuren.

Stad Kortrijk verlengt IIP-erkenning - 2014-10-16
Stad Kortrijk verlengt IIP-erkenning

Reeds voor een derde maal onderging Stad Kortrijk een IIP-assessment. In 2006 werd de Stad voor het eerst erkend als IIP-organisatie en is daarmee op vandaag nog steeds één van de leidende Belgische IIP’ers. De twee aangestelde assessoren konden vaststellen dat de Stad een organisatie in volle verandering is waarbij de aandacht voor de medewerker steeds prominent aanwezig is.

Attentia Sociaal Verzekeringsfonds nieuwe IIP-organisatie - 2014-10-09
Attentia Sociaal Verzekeringsfonds nieuwe IIP-organisatie

Als vijfde business unit van de Attentia Groep heeft Attentia Sociaal verzekeringsfonds het IIP-certificaat bekomen. Alle medewerkers konden op de tien indicatoren van de Standaard heel wat voorbeelden van goede praktijken aanhalen. Zonder enig probleem kon IIP België de organisatie met zetels in Brugge en Hasselt opnemen in de alsmaar groeiende IIP-familie.

IIP België verwelkomt BZIO en Foyer Anderlechtois/Anderlechtse Haard als erkende organisaties - 2014-10-01
IIP België verwelkomt BZIO en Foyer Anderlechtois/Anderlechtse Haard als erkende organisaties

Bij het begin van de zomer treden twee nieuwe organisaties toe tot de groeiende Belgische IIP familie. BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende) bundelt het revalidatieziekenhuis IMBO, WZC Het Verhaal en het Gezondheidscentrum Koninklijke Villa, allen gelegen op de Zeedijk in Oostende. Foyer Anderlechtois/Anderlechtse Haard is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM), erkend door de Brusselse Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij, en heeft als voornaamste doel het beheer en de verhuur van sociale woningen en gemeenschapslokalen, in totaal zo’n 4.000 eenheden. De organisatie beheert 3 600 woningen en telt 90 medewerkers.

AZ Groeninge verlengt IIP-erkenning - 2014-09-30
AZ Groeninge verlengt IIP-erkenning

Voor de derde maal bekomt AZ Groeninge ut Kortrijk het Investors in People-label. In het assessment dat in de loop van de maand mei werd uitgevoerd werden door IIP België talrijke voorbeelden gevonden van hoe een organisatie op een positieve manier met haar medewerkers dient op te gaan Dit alles in een geest van permanente organisatieontwikkeling met een grote aandacht voor de medewerker. Nadat AZ Groeninge eind vorig jaar als eerste niet-universitair ziekenhuis in België de JCI-accreditatie behaalde is deze IIP-erkenning een nieuwe pluim op de hoed van alle medewerkers.

Attentia nv behaalt zilveren IIP erkenning - 2014-09-29
Attentia nv behaalt zilveren IIP erkenning

Als vierde Belgische organisatie is Attentia nv erkend als zilveren IIP-organisatie. Na een eerste assessment op Standaard-niveau in 2011 werd de lat bij de hercertificatie hoger gelegd en werden 77 bijkomende bewijzen onderzocht, bovenop de 39 standaardbewijzen. De Assessor kon vaststellen dat op alle items zowel het management als de medewerkers steeds voldoende positieve voorbeelden konden aanreiken. Vermeldenswaard is de grote gedrevenheid van iedereen binnen Attentia nv naar het klantgerichte en een volle beleving van de strategie en de waarden in de uitoefening van de dagelijkse activiteiten. Bij de intrek in het nieuwe gebouw een mooi moment om deze zeer belangrijke erkenning op vlak van organisatieontwikkeling en people management op gepaste manier te vieren.

Politiezone VLAS verlengt IIP-erkenning - 2014-09-29
Politiezone VLAS verlengt IIP-erkenning

Politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) verlengde mid-april haar IIP-certificaat en blijft daarmee samen met de zone Beveren één van de politiezones die werken met Investors in People. De zone zag haar inspanningen die de laatste jaren werden geleverd beloond met een positief assessment.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen verder erkend als IIP - 2014-09-29
Bond Moyson Oost-Vlaanderen verder erkend als IIP

Het Oost-Vlaamse ziekenfonds werd medio maart 2014 geëvalueerd en slaagde met glans. De Assessor vond ruim voldoende positieve bewijzen om zonder enig probleem de erkenning als IIP-organisatie te verlengen.

Securex verlengt IIP-certificatie - 2014-09-29
Securex verlengt IIP-certificatie

Na een succesvol herassessement door John Hendriks heeft IIP België de erkenning van Securex als IIP-organisatie met drie jaar verlengd. Deze speler op vlak van sociale administratie en human resources kan als een voorbeeld gezien worden van hoe organisaties op een professionele manier met de IIP Standaard omgaan.

ONE verlengt IIP-certificatie - 2014-09-29
ONE verlengt IIP-certificatie

Na een succesvol herassessment heeft deze overheidsorganisatie met succes haar IIP-certificaat tot eind 2016 verlengd. L'Office de la Naissance et de l'Enfance is de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin binnen de Féderation Wallonie Bruxelles.

Attentia Corporate behaalt IIP label - 2014-09-29
 Attentia Corporate behaalt IIP label

Deze business unit van de Attentia Groep staat in voor de coördinatie van alle ondersteunende diensten van de HR-dienstverlener. Als derde business unit binnen de Groep mag Attentia Corporate zich voor de komende drie jaar de trotse eigenaar noemen van het IIP-label

VIX Technology België behaalt IIP label - 2014-09-29
VIX Technology België behaalt IIP label

Deze organisatie met zetel in Zaventem mocht deze week het felbegeerde IIP-label ontvangen. Assessor John Hendriks was gedurende een hele dag te gast en vond voldoende bewijzen voor een positieve aanbeveling aan IIP België. Proficiat aan alle medewerkers!

Huize Zonnelied vernieuwt IIP certificaat - 2014-09-29
Huize Zonnelied vernieuwt IIP certificaat

Het woonzorcentrum Huize Zonnelied uit Ieper heeft met succes haar IIP-label vernieuwd. Gedurende een tweedaags herassessment vertelde een representatieve steekproef van medewerkers heel wat positieve verhalen wat aan de assessor toeliet een positief advies uit te brengen aan IIP België. Felicitaties aan alle medewerkers.

Carglass haalt zilveren IIP certificaat - 2014-09-29
Carglass haalt zilveren IIP certificaat

Carglass, de nummer één in België en Luxemburg inzake herstellen van autoruiten, behaalde vandaag het zilveren IIP-certificaat. Daarmee toont de organisatie aan toonaangevend te zijn op vlak van organisatieontwikkeling met de nodige aandacht daarbij voor haar strategisch personeelsbeleid.

Artega en sociaal ondernemen in Vlaanderen - 2014-09-29
Artega en sociaal ondernemen in Vlaanderen

Sedert vele jaren is Artega, een schoonmaak bedrijf uit Gent dat werkt met dienstencheques, een gewaardeerd IIP-gecertificeerd bedrijf. In een wetenschappelijke studie (boek) van Hogent omtrent sociaal ondernemen in Vlaanderen werd Artega opgenomen als voorbeeld. Zie meer op deze link.

Informatiesessies Investors in People - 2014-09-29
Informatiesessies Investors in People

Recentelijk kon IIP België voor vertegenwoordigers van meer dan dertig organisaties informatie geven over de Standaard en de concrete toepassing ervan. Op door Amelior (21/06 in Gent) en RESOC (25/06 in Brugge)georganiseerde infosessies maakten heel wat nieuwe organisaties kennis met ons model voor strategisch personeelsbeleid.

Oproep - Case studies - 2014-09-29
Oproep - Case studies

Samen met IIP International zijn we continu op zoek naar de goede verhalen met betrekking tot IIP en de inzet van en door mensen. Kan je het succesverhaal van in jouw organisatie op papier zetten? Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij zorgen ervoor dat je getuigenis wereldwijd verspreid wordt.

Groep Zorg Heilige Familie behaalt IIP-certificaat - 2014-09-29
Groep Zorg Heilige Familie behaalt IIP-certificaat

Groep Zorg Heilige Familie is een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen actief in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De volgende organisaties maken er deel van uit: psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie en De Korbeel; De Bolster; wzc Sint-Jozef Oostkamp; wzc Rustenhove Ledegem; wzc De Pottelberg Kortrijk en wzc Sint-Carolus Kortrijk. Begin mei kregen zij na een groepsassessment uitgevoerd door assessor Pascal Engels het felbegeerde IIP-certificaat.

Internationale netwerkingmeeting 2013 - 2014-09-29
Internationale netwerkingmeeting 2013

Van woensdag 17 tot donderdag 18 april had in Manchester de jaarlijkse conferentie plaats van de licentiehouders van Investors inPeople. In het prachtige kader van het Hilton hotel in hartje Manchester verzamelden, naast de delegatie van IIP International, vertegenwoordigers uit de volgende landen: VAE, Filipijnen, Australië, Bermuda, Finland, Zweden, Hongarije, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Turkije, Nederland en België. Ons land werd er vertegenwoordigd door Pascal Engels, de managing director van IIP België. Gedurende twee dagen werd van gedachten gewisseld over hoe IIP verder internationaal te ontwikkelen. Door middel van presentaties, discussiegroepen en vele netwerkmomenten wisselden de delegaties van gedachten en werden nieuwe initiatieven genomen. Op de foto zie je de delegatie.

McBride Ieper IIP-gecertificeerd - 2014-09-29
McBride Ieper IIP-gecertificeerd

Sedert deze week mag McBride in Ieper, bekend om de aanmaak van private label-producten in de afdelingen Household en Private Care zich voor zijn gehele Ieperse vestiging een erkende Investors in People-oorganisatie noemen.

Investors In People conferentie 2013 in London - 2014-09-29
Investors In People conferentie 2013 in London

Naar jaarlijkse gewoonte had op 19 maart 2013 in London de Britse Investors In People conferentie plaats. Op deze bijeenkomst wisselen alle IIP-partners (klanten, adviseurs, assessoren en organisatoren) van gedachten. Inspirerende titel voor de conferentie: “Great People. Good business”. Voor deze editie in het prachtige decor van een gerestaureerde oude kerk die nu dienst doet als conferentie- en concertzaal wisselden meer dan 200 deelnemers van gedachten en luisterden ze naar enthousiasmerende sprekers. Een ijzersterk begin van de conferentie was de introfilm die een schitterend overzicht brengt van de geschiedenis van Investors in People. Via deze link http://www.youtube.com/watch?v=b1hcIL1MqtM&feature=player_profilepage kan je het filmpje bekijken. Zeker doen! Een echt kippenvelmoment. Op het YouTube kanaal van Investors In People (http://www.youtube.com/user/InvestorsInPeopleUK?dm_i=2CU,1D2PQ,8Q8OCB,4MBUL,1) vind je een video-overzicht van de dag. Je kan er kijken naar de key notes en de getuigenissen van alle sprekers. Absolute aanraders zijn de speeches van David Fairhurst, Senior Vice President van McDonald’s UK & Northern Europe en van Paul Devoy, Deputy Director and Head of IIP van UKCES. Tijdens de breaks konden deelnemers van gedachten wisselen op drie standen die thematisch waren opgebouwd rond de thema’s Engagement: “committed, engaged and inspired employees are the bedrock of great organisational performance and competitiveness”. Leadership: “leaders have vision, take risks, present dreams, explore possibilities, and in general invite their colleagues to join them for a journey to the unknown”. Culture: “culture eats strategy for breakfast”. Voor het eerst was ook IIP International er aanwezig, wat wijst op het alsmaar toenemende belang van Investors In People in de wereld. Op deze bijeenkomst kon Pascal Engels, de managing director van IIP België er de internationale IIP Specialists vertegenwoordigen. Een woordje van dank naar iedereen die foto’s heeft gemaild in de voorbereiding van deze conferentie. We gaan hier de komende maanden zeker ook een Belgische versie van maken! Investors in People is een internationaal gerespecteerd keurmerk geworden voor goede praktijken inzake management en people management. IIP is aanwezig in 75 landen en wordt gebruikt in 25 verschillende talen. Meer dan 22 000 organisaties en 10 miljoen over de gehele wereld werken met IIP. En dat allemaal vanuit die ene gedachte dat om een goeie organisatie te zijn, je goede medewerkers nodig hebt.

Quintiles Belgium haalt IIP certificaat - 2014-09-29
Quintiles Belgium haalt IIP certificaat

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis van Investors in People mogen we een bedrijf uit de farmaceutische sector verwelkomen als gecertificeerde organisatie. Quintiles Belgium met hoofdzetel in Vilvoorde behaalde eind maart het prestigieuze certficaat. Het assessment werd uitgevoerd door John Hendriks.

HR professionals hebben nood aan certificering - 2014-09-29
HR professionals hebben nood aan certificering

Slechts 25% van de HR-professionals beschikt over een duidelijke HR-strategie. De oorzaak ligt voornamelijk bij het verkeerd inzetten van HR-instrumenten en het ontbreken van de essentiële competenties. Certificering kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van de HR-opleidingen stijgt en HR-managers in staat zijn een strategische HR-visie te vormen. Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat - 90 % van de HR-managers en 93 % van de lijnmanagers aangeven dat de HR-strategie beter kan. - De meerderheid van de HR-managers veel belang hechten aan de bijdrage van HR voor de strategie van de organisatie. - 76 % aangeeft een vaste plek te hebben aan de directietafel maar er in het merendeel niet in slaagt een duidelijke strategie te formuleren. Bij de analyse van onder andere de kwaliteit van de communicatie, de uitvoering en de evaluatie van het strategisch HRM valt het op dat bij een groot deel van de respondenten een duidelijke HR-strategie ontbreekt. Dat zou vooral te wijten zijn aan de afwezigheid van visie en informatie of de moeilijkheid om een strategisch plan te formuleren. Certificering kan er enerzijds toe bijdragen dat de kwaliteit van de HR-opleidingen verbetert en anderzijds zou certificering de HR-managers in staat stellen een strategische HR-visie te vormen. Bron: hrpraktijk.nl

Amelior (licentiehouder IIP België) behaalt zilveren erkenning - 2014-09-29
Amelior (licentiehouder IIP België) behaalt zilveren erkenning

Onder auspiciën van IIP International voerde Boudewijn Van Melle medio december 2012 een driedaags herassessment uit bij Amelior in Kortrijk. Na afloop van de interviews kon hij een positief advies uitbrengen om Amelior te erkennen als een zilveren IIP-organisatie.

Attentia Kinderbijslag viert IIP erkenning - 2014-09-29
Attentia Kinderbijslag viert IIP erkenning

Op dinsdag 4 december 2012 vierde Attentia Kinderbijslagfonds het behalen van het eerste IIP-label. Op een gezellig ontbijt dat aan de medewerkers aangeboden werd mocht Pascal Engels, Managing Director van IIP België het certifcaat overhandigen aan Kristel Bracke van Attentia KBF.

TNT Innight haal IIP erkenning - Partenamut verlengt certificatie - 2014-09-29
TNT Innight haal IIP erkenning - Partenamut verlengt certificatie

Met TNT Innight met hoofdzetel in Mechelen mag IIP België een nieuwe organisatie toevoegen aan de lijst van erkende organisaties. Deze organisatie doorliep medio november 2012 met succes het assessment dat werd uitgevoerd door Pascal Engels. En intussen voerde John Hendriks het herassessment uit bij Partenamut. Tot zijn tevredenheid kon hij vaststellen dat deze organisatie met hoofdzetel in Brussel nog steeds werkt volgens de principes van de Standaard zodat niets een verlenging van het certificaat in de weg stond.

Attentia Kinderbijslag haalt voor de eerste mail IIP-erkenning - 2014-09-29
Attentia Kinderbijslag haalt voor de eerste mail IIP-erkenning

IIP België is blij een nieuwe organisatie te mogen verwelkomen in de IIP-familie. Pascal Engels was de afgelopen dagen te gast in Brussel en kon er door de gesprekken met medewerkers vaststellen dat dit twee bedrijven voldeed aan de principes van de IIP Standaard.

Partena ziekenfonds & partners verlengt certificatie - 2014-09-29
Partena ziekenfonds & partners verlengt certificatie

Reeds voor de derde maal werd de organisatie erkend als Investor in People. De assessor vond tijdens het herassessment van oktober 2012 ook deze keer voldoende bewijzen om de certificatie toe te laten. Daarmee levert Partena ziekenfonds & partners een uitstekende prestatie en blijft zij één van de sleutelspelers in het Belgische IIP-landschap.

Investors in People in de pers - 2014-09-29
Investors in People in de pers

De regelmatige lezer van de website zal al de nieuwe rubriek "In de pers" opgemerkt hebben. Hierin plaatsen we alle artikels die in verband met IIP in de Belgische pers gepubliceerd worden. Veel leesgenot !

IIP International op bezoek bij IIP België - 2014-09-29
IIP International op bezoek bij IIP België

Op 3 en 4 oktober was Bill Reed, de International Contracts Manager van IIP International, twee dagen in Kortrijk voor de jaarlijkse IIP-audit. Tot zijn grote tevredenheid kon hij vaststellen dat IIP België als een voorbeeld mag gelden voor de verdere uitbouw van IIP in België.

IIP België op HR Expo - 2014-09-29
IIP België op HR Expo

Op 7 en 8 november ging in Kortrijk de eerste vakbeurs voor oplossingen en diensten in personeelsbeleid door. IIP België was er twee dagen aanwezig met een stand en verzorgde er op woensdag 07.11 een inloopseminarie. Pascal Engels, Managing Director van IIP België en Sandra Boel, HR-Directeur van Quinteles getuigden er over de voordelen van het werken met IIP.

Netwerk IIP België - 2014-09-29
Netwerk IIP België

BZIO en AZ Groeninge zijn de nieuwe leden van het Netwerk dat als doel heeft Belgische IIP-organisaties samen te brengen en hen kennis te laten delen over IIP en alle gerelateerde onderwerpen.

Publiganda verlengt IIP-certificaat - 2014-09-29
Publiganda verlengt IIP-certificaat

Halfweg juni heeft Publiganda, internationale standenbouwer uit Gent met succes haar IIP-certificaat verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar. De assessor hoorde van alle medewerkers een mooi verhaal waar het begrip "continue verbetering" als een rode draad doorheen liep. En dat is nu juist één van de belangrijkste zaken in een hercertificatie: aantonen dat de organisatie blijvend stappen vooruit zet op vlak van people management.

Tweede netwerkbijeenkomst op 08/06 - 2014-09-29
Tweede netwerkbijeenkomst op 08/06

Op vrijdag 8 juni 2012 waren de leden van het Belgische IIP-Netwerk te gast bij Securex in Aalst. In de prachtige nieuwe locatie van deze IIP-erkende organisatie kwamen erkende organisaties, organisaties die op weg zijn naar het label en de IIP-specialisten samen voor een boeiende voormiddag van info- en kennisuitwisseling rond IIP enerzijds en voor een inhoudelijke fel gesmaakte opleiding rond change management anderzijds. Deze werd gefaciliteerd door Peter De Broyer van Amelior.

Artega verlengt IIP-certificaat - 2014-09-29
Artega verlengt IIP-certificaat

Begin mei onderging Artega, organisatie voor dienstencheques uit Gent, met groot succes het herassessment Investors in People. De assessor vond niks dan positieve bewijzen en kon dan ook zonder het minste voorbehoud een verlenging van de erkenning aan IIP België voorstellen. Voorbeeldig bij Artega zijn onder andere de individuele coaching van de huishoudhulpen, de grote inspanningen op vlak van integratie van allochtone medewerkers en de heel persoonlijke benadering en aanpak van medewerkers.

Internationale IIP Netwerkmeeting 2012 in Dubai - 2014-09-29
Internationale IIP Netwerkmeeting 2012 in Dubai

Van dinsdag 24 tot donderdag 26 april had in Dubai de jaarlijkse conferentie plaats van de licentiehouders van Investors in People. In het prachtige kader van Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten verzamelden, naast de delegatie van IIP International, vertegenwoordigers uit de volgende landen: VAE, Filipijnen, Zuid-Afrika, Cyprus, Bermuda, Finland, Zweden, Hongarije, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Turkije en België. Ons land werd er vertegenwoordigd door Pascal Engels, de managing director van IIP België. Gedurende twee dagen werd van gedachten gewisseld over hoe IIP verder internationaal te ontwikkelen. Door middel van presentaties, discussiegroepen en vele netwerkmomenten wisselden de delegaties van gedachten en werden nieuwe initiatieven genomen. Op de foto zie je de delegatie net voor de beklimming aan te vatten van de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa.

Belgisch Erkenningspanel officieel van start - 2014-09-29
Belgisch Erkenningspanel officieel van start

Sinds begin april heeft IIP België ook een formeel erkenningspanel. Dit betekent dat assessor-rapporten niet langer meer dienen beoordeeld te worden door IIP International maar door eigen Belgische panelleden. Op dit moment maken vier personen (uiteraard uit IIP-erkende organisaties) deel uit van dit panel. Samen met de Quality Manager van IIP België zullen zij de assessor-rapporten beoordelen en uiteindelijk het definitieve oordeel vellen om een organisatie te erkennen als Investor in People. De vier personen zijn: Leo Mares van Politie Beveren; Corinne Martens van Sofico, Chantale De Bondt van Partena Ziekenfonds & Partners en Bart Verhulst van Parcels & International van bpost.

Ryhove viert IIP-certificering - 2014-09-29
Ryhove viert IIP-certificering

Op donderdag 1 maart 2012 vond in de Oostenrijkse zaal van het Gentse stadhuis een feestelijke receptie plaats waar naast het BRC- en ESF-certificaat ook het IIP-diploma werd uitgereikt. De diverse sprekers, waaronder burgemeester Termont, wezen op de belangrijke realisatie die Ryhove als eerste beschutte werkplaats in België leverde.

Laurenty Vlaanderen de nieuwste aanwinst in de IIP-familie - 2014-09-29
Laurenty Vlaanderen de nieuwste aanwinst in de IIP-familie

Vorige week onderging Laurenty Vlaanderen met succes het initiële assessment om de erkenning te bekomen als Investor in People. En met succes. Deze schoonmaakorganisatie met vestigingen in Kontich en Drongen is zo opnieuw een schoonmaakorganisatie die toetreedt tot de alsmaar groeiende groep van Belgische IIP-organisaties.

Cofinimmo gaat als eerst Belgische organisatie boven De Standaard en behaalt een Zilveren erkenning ! - 2014-09-29
Cofinimmo gaat als eerst Belgische organisatie boven De Standaard en behaalt een Zilveren erkenning !

In de week van 16 januari 2012 onderging Cofinimmo, actief in de vastgoedsector en genoteerd in de BEL20, haar derde IIP-assessment. De lat werd meteen wat hoger gelegd want onder impuls van HR-Manager Chantal Cabuy werd gemikt op een Zilveren erkenning. Pascal Engels was de Assessor van dienst en vond gedurende het assessment voldoend bewijzen (39 + minimum 76 bijkomende bewijzen) om de organisatie als eerste in België te erkennen als een Zilveren Investor in People. Een puike prestatie die van de gehele Belgische en internationale IIP-familie oprechte felicitaties verdient. Met deze eerste erkenning boven de Standaard zet Investors in People in België meteen ook een nieuwe en belangrijke stap in de verdere ontplooiing van dit schitterende model. We hopen dat er straks meer volgen !