Hoge performantie

Werken aan een hoge performantie met een duidelijke verankering, en dus effect op de lange termijn, raakt aan diverse processen: personeelsbeleid en HR; werkorganisatie; relaties met werknemers en hun vertegenwoordiging; management en leiderschap; organisatieontwikkeling. Streven naar effectief resultaat wordt zo een integraal onderdeel van deze aanpak.