Generation VI

Met het nieuwe Investors in People-model (IIP)-model zijn organisaties gewapend om hun ambitie waar te maken via competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Door de voortdurende, snelle en grondige veranderingen waaraan organisaties het hoofd moeten bieden, was er nood aan een meer fundamentele heropfrissing van het volledige IIP-Framework naar een totaal en duurzaam model voor organisatieontwikkeling en aan de manier van werken.

In de hedendaagse cultuur van continue verandering vragen vele beslissingsnemers zich af of de huidige organisatiestructuren nog relevant zijn. Het ritme waarin en de schaalgrootte waarmee de talrijke veranderingen sinds het begin van de eenentwintigste eeuw plaatsvinden, hebben niet alleen de portfolio en structuren van organisaties in vraag gesteld, maar zelfs hun hele businessmodel.

De crisissen van het laatste decennium hebben duidelijk gemaakt dat organisaties, sectoren en economieën niet langer kunnen teren op een langdurig stabiele omgeving.

Verschillende trends liggen aan de basis van die vaststelling. Vooreerst is er een verandering in de demografie en in de migratiestromen met een impact op de beroepsbevolking. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een verwatering van grenzen tussen sectoren en veranderen de traditionele manieren van werken. Opkomende economieën ten slotte zorgen voor een andere manier van kijken naar globale productieprocessen.

Organisaties van welke grootte of sector ook moeten zich aanpassen. Wie meewil heeft structuren en processen gemodelleerd om flexibeler en beweeglijker te zijn. Diegenen die de trein gemist hebben, hebben het nu moeilijk. Het aloude adagium dat stilstaan achteruit gaan is, geldt meer dan ooit tevoren.