Drie principes

1. "Leading"

Leiders nemen een centrale plaats in wat betreft cultuurbeïnvloeding en ondersteuning van een permanente betrokkenheid van werknemers. In een complexe omgeving is er nood aan de creatie van een visie en aan het motiveren van mensen in tijden van verandering; dit naast het realiseren van de dagelijkse prioriteiten. Leidinggevenden vervullen tegelijkertijd diverse rollen. Managers worden uitgedaagd om meer te doen in minder tijd, vaak met minder middelen. 
Wat vroeger misschien gezien werd als de 'zachte' vaardigheden, zijn vandaag de bouwstenen van succes geworden. Binnen deze context is er nood aan leidinggevenden die maximale betrokkenheid en productiviteit nastreven. Investors in People vraagt een duidelijke verbintenis van de organisatie om voor goede leidinggevenden te zorgen. 

Investors in People gaat dus op zoek naar leiders die zin geven aan het werk. Ze doen dit door een beleving van waarden aan te moedigen, gekoppeld aan een aangepast gedrag, om zo tot resultaat te komen.

2. "Supporting

Voor veel organisaties is verandering de nieuwe constante geworden. Als gevolg van een toenemende concurrentie en een permanente technologische ontwikkeling zal de vraag naar flexibiliteit van werknemers blijven toenemen. Vlakkere structuren leiden tot snellere beslissingen en versterken de klantgerichtheid. Het nemen van beslissingen vereist hogere niveaus van ondersteuning, vertrouwen en autonomie. Als de vraag naar flexibiliteit verhoogt, is de creatie van een omgeving en cultuur van continue verbetering essentieel. Beloning en erkenning van mensen die het juiste gedrag tonen is cruciaal. 

Medewerkers ondersteunen en permanent ontwikkelen is dan ook een sleutelelement van de nieuwe aanpak. Haal het maximum uit het potentieel van elke medewerker in functie van de brede doelstellingen van de organisatie.

3. "Improving"

Als verandering de nieuwe norm is, wordt het vermogen tot aanpassing, evolutie en reactie essentieel om te overleven. Dit vereist nieuwe en andere vaardigheden waardoor ook creatieve en innovatieve manieren van ontwikkeling van mensen ontstaan binnen een te implementeren leercultuur waarin benchmarking, trendanalyse en leren uit goede praktijken een belangrijke plaats innemen. 

IIP-organisaties verbinden zich er toe continue verbetering na te streven. “Morgen beter dan vandaag” is het motto.