De impact

In alle sectoren van onze hedendaagse economie zien we nieuwe manieren van werken ontstaan. Er is een grotere diversiteit in leeftijd op de werkvloer. De traditionele arbeidstijd van negen tot vijf lijkt stilaan tot de geschiedenis te gaan behoren. Mensen werken langer en harder, terwijl organisaties zich permanent moeten aanpassen om tegemoet te komen aan vragen van klanten en steeds op zoek moeten naar vernieuwing. Tegen 2020 zal meer dan vijftig procent van de beroepsbevolking behoren tot de Y-generatie, opgegroeid in een wereld van verbondenheid en mobiliteit via onder andere sociale media en de nieuwste technologieën op vlak van communicatie en kennisopbouw en -uitwisseling.

Vooruitziende organisaties proberen zich aan te passen en structureren zich anders. Van pure hiërarchie is er een switch naar empowerment met een toegenomen verantwoordelijkheid. Van management gaan we naar leiderschap. 

We zien dat rigide organisatiestructuren afbrokkelen ten voordele van een ‘leanere’ structuur met een grotere (eind)verantwoordelijkheid van medewerkers in taken en processen. De verantwoordelijkheid in de relaties met klanten (of patiënten, bewoners en burgers) komt meer en meer op de schouders van de individuele medewerker terecht, terwijl rekrutering en selectie op basis van attitude (en training in functie van competenties) het nieuwe ordewoord is geworden binnen alsmaar vlakkere structuren. Jongeren gaan op zoek naar organisaties waar aandacht is voor waarden als gemeenschapszin en ondersteuning. Waar ze verantwoordelijkheid mogen opnemen en betrokken worden in de besluitvorming. Waar ze creatief en innovatief mogen bezig zijn. Waar ze ondersteund en aangemoedigd worden hun vaardigheden permanent te ontwikkelen en in te zetten.

In de huidige volatiele werkomgeving – binnen een economisch moeilijke tijd - zijn het vermogen om zich aan te passen, snel te reageren en het beste uit de medewerkers te halen essentiële voorwaarden voor succes geworden. Als een goede werkgever gezien worden moet een prioriteit zijn voor elke CEO. Er is immers aangetoond dat ook dit een positief effect heeft op de resultaten van de organisatie. 

In die context is het evident dat wie onvoldoende aandacht heeft voor de people-dimensie in de organisatie moeilijke tijden zal doormaken.